Consultancy of advies is één van de pijlers van Solucon waarop de filosofie van het bedrijf is gebaseerd.

Wij kunnen u,  als klant, bijstaan door het geven van advies indien u uw huidige infrastructuur wil bijsturen of optimaliseren.

Om een goed onderbouwd en gepersonaliseerd advies aan te reiken, voeren wij eerst  een analyse van uw bestaande infrastructuur uit. Parallel voeren we ook een verkennend gesprek om de werking van uw bedrijf te leren kennen, zodoende een klaar beeld te krijgen welke punten van belang en kritisch zijn in uw organisatie om op die manier uw infrastructuur af te stemmen op deze punten.

Solucon kijkt steeds verder dan alleen maar naar uw IT infrastructuur. One ervaring leert dat je pas echt een duidelijke visie kan meegeven, als je begrijpt hoe de organisatie in mekaar zit.

Advies